Detoxikácia

Detoxikácia organizmu podľa MUDr. Josefa Jonáša

Unikátna metóda účinného riešenia chronických zdravotných problémov, ktorú vypracoval a naďalej ju vylepšuje priekopník celostnej, detoxikačnej a informačnej medicíny v Európe MUDr. Josef Jonáš.

Jeho prevratná teória o opúzdrených infekčných ložiskách a aj metóda na ich odbúranie z organizmu, ako aj odstránenie iných živých či neživých toxínov, je celosvetovým prínosom v oblasti alternatívnej, ale dúfajme, že v blízkej budúcnosti aj klasickej medicíny. Práve „skryté opúzdrené infekčné ložiská“ - teda latentné záťaže (baktérií, pliesní, vírusov, parazitov atď.), nachádzajúce sa v rôznych častiach organizmu podľa určitej schémy, približujúcej sa filozofii tradičnej čínskej medicíny, sú podľa MUDr. Jonáša zodpovedné minimálne za 90% chronických ochorení a zdravotných problémov bez zjavnej príčiny. Pritom klasické vyšetrovacie metódy (RTG, krv, moč, CT a iné) nemusia ich existenciu v organizme vôbec zachytiť.

Detoxikačnou metódou MUDr. Jonáša možno tieto ložiská postupne systematicky odstrániť a tak eliminovať ich negatívne pôsobenie. Úspešnosť tejto metódy v priebehu 12 rokov potvrdilo mnoho našich klientov.

Detoxikácia organizmu je dnes pojem skloňovaný vo všetkých pádoch. Takmer všetci terapeuti, ktorí pracujú s prírodnými liečebnými preparátmi ho stále používajú. Málokto sa však zmieňuje o tom, od čoho sa má organizmus detoxikovať a už vôbec po využívaní preparátu obvykle nikto nie je schopný vyjadriť sa, či nejaká detoxikácia nastala.

Naša metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie používa presné označenie a detekciu konkrétnych zdravotných záťaží.    Pomocou špeciálneho prístroja sme tiež po detoxikačnej kúre schopní určiť, či už celkom konkrétne toxíny z tela vymizli.
Pri práci s detoxikačnou medicínou sa vo väčšine prípadoch zhodujeme s najmodernejšími poznatkami súčasnej medicíny, niekedy na základe opakujúcich sa empirických skúseností sme za jej hranicami. Jednak počítame s niektorými toxínmi, s ktorými súčasná školská medicína nepočíta, jednak za celou radou problémov vidíme toxíny (napr. mikroorganizmy), ktoré celkom evidentne spôsobujú chronický problém a odborné laboratórium nevie žiadnou bežne používanou metódou prítomnosť toxínu dokázať. Ale prístroj jednoznačne detekuje toxín a ten po odstránení špeciálnym preparátom mizne u všetkých ľudí s podobnými ťažkosťami.

Najčastejšími skupinami konkrétnych toxických záťaží sú:

Chemické látky, karcinogény, pesticídy, vírusy, baktérie, plesne, jednobunkové parazity, rádioaktívna záťaž, ťažké kovy, psychické toxíny, metabolity atď.

Od týchto a ďalších škodlivých látok je treba organizmus detoxikovať, pretože zhoršujú chod nášho organizmu. Chronické ťažkosti je možné detoxikáciou odstrániť, no ešte lepšia je prevencia.

Detoxikačná medicína je vďaka detoxikačným preparátom výborným základom a prostriedkom ku komplexnej premene človeka smerom k zdraviu a k pozitívnym vlastnostiam.

Detoxikované matky majú deti s dobrým imunitným systémom, bez alergií, s nervovou sústavou, ktorá funguje harmonicky.
Detoxikovaní ľudia netrpia civilizačnými chorobami, ktoré sú dnes takmer normou pre celú populáciu.

Priebežná, systematická detoxikácia je cestou za zdravím, za nekončiacou a nevyčerpateľnou energiou.

 

V čom detoxikácia spočíva?

  • V rámci našej diagnostiky vytestujeme zaťažené orgány a toxické či metabolické látky, ktoré organizmus zaťažujú.
  • Navrhneme najefektívnejší detoxikačný postup individuálne pre každého klienta podľa vytestovaných hodnôt
  • Klient užíva detoxikačné kvapky firmy JOALIS (preparáty z výskumu MUDr. Jonáša) a riadi sa odporučenými doplnkovými riešeniami na úpravu stravy, pitného režimu a pod. Na detoxikáciu používame kombináciu informačných a drenážnych preparátov, a tak celý proces zefektívňujeme.
  • Po každej kúre príde na kontrolný test, resp. konzultáciu pre  nasledovný postup

 

Objednať sa na diagnostiku môžete na tel. čísle:  0904 361 286